top of page

Hasslö Kyrka

Uppdaterat: 20 juli 2023


Byggnaden, som ritades av H Thedenius, har en röd tegelfasad och är i nygotisk stil. Kyrkan är lite ovanlig då den har koret åt norr. Sakristian öster om koret tillkom vid restaureringen 1965.


Inventarier: Kyrkans inventarier är från samma tid när kyrkan uppfördes. Predikstolen är tillverkad i mörk ek och på dess sidor är rosor utskurna.


Hasslö kyrka tillhör Hasslö församling, Lunds stift. Den ligger på norra delen av ön Hasslö.


 

Information
bottom of page